Psaltaren 14:5

Där står de, helt skräckslagna (ordagrant "förskräckta förskräckas", substantivet kombineras med verbet för att intensifiera),
    eftersom Gud är med de rättfärdigas släkte (står på deras sida).


שָׁם   פָּחֲדוּ   פָחַד   כִּי   אֱלֹהִים   בְּדוֹר   צַדִּיק  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
8033
9015
שָׁ֤ם
׀
there
separate
HD
6342
פָּ֣חֲדוּ to dread HVqp3cp
6343
פָ֑חַד dread HNcbsa
3588a
9014
כִּֽי
־
for
link
HTc
0430
אֱ֝לֹהִ֗ים Gud God HNcmpa
9003
1755
בְּ
ד֣וֹר

in
generation
HR/Ncbsa
6662
9016
צַדִּֽיק
׃
righteous
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.