Psaltaren 14:1

Till (för) ledaren. [Beskriver någon som utmärker sig – som är strålande och framstående inom sitt område. Syftar dels på föreståndaren för tempelmusiken men även på Messias "den strålande morgonstjärnan", se Upp 22:16 och inledningen till Psaltaren.]

Av David. -Dåren (den moraliskt förtvinade, den som är på väg att tyna bort) säger i sitt hjärta (till sig själv):
    "Det finns ingen Gud (han bryr sig inte)." [Ps 10:4]

[På bibelns tid var det en självklarhet att tillvaron hade en andlig dimension. Frasen "det finns ingen Gud" syftar snarare på en praktisk ateism än vår tids västerländska teoretiska ateism. Budskapet riktar sig därför även till den som säger sig tro, men lever sitt liv som om Gud inte finns. Det hebreiska ordet för dåre är naval. Det kommer från navel som beskriver något som tynar bort, faller ner och vissnar. Detta ord för dåre beskriver inte någon som är dum eller ointelligent. Istället handlar det om moralisk dårskap. Den som gång på gång går emot sitt samvete dör till sist inombords och kväver sitt andliga liv. Bilden som målas upp är en moral som skrumpnar och förtvinar, se även inledningen till Ordspråksboken för de olika orden för dåre i hebreiskan. I Första Samuelsboken berättas om en man som just hette Naval (Nabal på svenska). Under en period när David var på flykt från Saul ville Naval inte kännas vid David trots att David varit god mot honom, se 1 Sam 25:25. När David nu sjunger ut det hebreiska ordet nabal i denna psalm, finns säkert associationen till denne man med samma namn som personifierar dårskap i Davids bakhuvud.]

De [människor som inte vill veta av Gud] är fördärvade (förstörda, som ödelagda städer),
    de har begått avskyvärda handlingar,
    ingen gör det goda.
    [Ordet "fördärvade" används första gången om tillståndet på jorden innan syndafloden, se 1 Mos 6:11.]


לַמְנַצֵּחַ   לְדָוִד   אָמַר   נָבָל   בְּלִבּוֹ   אֵין   אֱלֹהִים   הִשְׁחִיתוּ   הִתְעִיבוּ   עֲלִילָה   אֵין   עֹשֵׂה   טוֹב  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
5329
לַ
מְנַצֵּ֗חַ

to
to conduct
HRd/Vprmsa
9005
1732
לְ
דָ֫וִ֥ד

David
to
David
HR/Npm
0559
אָ֘מַ֤ר säga to say HVqp3ms
5036
נָבָ֣ל foolish HAabsa
9003
3820a
9023
בְּ֭
לִבּ
וֹ


in
heart
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
0369
אֵ֣ין ingen, inget nothing HNcbsc
0430
אֱלֹהִ֑ים Gud God HNcmpa
7843
הִֽשְׁחִ֗יתוּ to ruin HVhp3cp
8581
הִֽתְעִ֥יבוּ to abhor HVhp3cp
5949
עֲלִילָ֗ה wantonness HNcfsa
0369
אֵ֣ין ingen, inget nothing HNcbsc
6213a
9014
עֹֽשֵׂה
־
to make
link
HVqrmsc
2896b
9016
טֽוֹב
׃
good
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.