Psaltaren 12:2

[Psalmen inledes med ett desperat rop på hjälp. Det hebreiska ordet för frälsning som används sextio gånger i Psaltaren är Yeshua, det hebreiska namnet på Jesus. Psaltarpsalmerna pekar på var vår frälsning finns.]

Hjälp, Herre (Jahve)...
    för [det verkar som om] troheten är borta (det finns inga fromma längre),
    de lojala (trofasta) [människorna] finns inte kvar bland människorna (människors barn, ordagrant "Adams barn").


הוֹשִׁיעָה   יְהוָה   כִּי   גָמַר   חָסִיד   כִּי   פַסּוּ   אֱמוּנִים   מִבְּנֵי   אָדָם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3467
9012
הוֹשִׁ֣יעָ
ה
to save
parag
HVhv2ms/Sh
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
3588a
9014
כִּי
־
for
link
HTc
1584
גָמַ֣ר to cease HVqp3ms
2623
חָסִ֑יד pious HAabsa
3588a
9014
כִּי
־
for
link
HTc
6461
פַ֥סּוּ to disappear HVqp3cp
0529
אֱ֝מוּנִ֗ים trohet, pålitlighet, ärlighet faithful HAampa
9006
1121a
מִ
בְּנֵ֥י

son
from
son
HR/Ncmpc
0120
9016
אָדָֽם
׃
människa man
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.