Psaltaren 11:7

För Herren är rättfärdig och älskar rättfärdighet,
    den uppriktige (den ärlige, som vandrar rakt fram på Guds väg) ska få se hans ansikte.

[Två närbesläktade ord för rättfärdig används här. Det första ordet är tsadiyq som används om Herren. Det andra ordet som översatts "uppriktig" är yashar. Båda orden är abstrakta men det sistnämnda används konkret för att beskriva en rak/jämn väg. Samma ord används i kombination med hjärta och översätts "uppriktiga hjärtan" i vers 2. Att se Herrens ansikte är inte möjligt för en syndig människa, se 2 Mos 33:20, men den som vandrar på Guds väg kommer en dag att få se honom, se Upp 22:4.]


כִּי   צַדִּיק   יְהוָה   צְדָקוֹת   אָהֵב   יָשָׁר   יֶחֱזוּ   פָנֵימוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3588a
9014
כִּֽי
־
for
link
HTc
6662
צַדִּ֣יק righteous HAabsa
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
6666
צְדָק֣וֹת righteousness HNcfpa
0157
אָהֵ֑ב älska to love HVqp3ms
3477
יָ֝שָׁ֗ר upright HAabsa
2372
יֶחֱז֥וּ to see HVqi3mp
6440
9028
9016
פָנֵֽי
מוֹ
׃

face
their
verseEnd
HNcmpc/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.