Psaltaren 103:9

Han går inte ständigt till rätta,
    och behåller inte sin vrede för evigt.
    [Ps 86:15; 145:8–9; 2 Mos 34:6–7; Neh 9:17, 31; Joel 2:13; Jona 4:2]


לֹא   לָנֶצַח   יָרִיב   וְלֹא   לְעוֹלָם   יִטּוֹר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
9005
5331
לָ
נֶ֥צַח
till, för
för alltid
to
perpetuity
HR/Ncbsa
7378
יָרִ֑יב kämpa, sträva, strida to contend HVqi3ms
9002
3808
וְ
לֹ֖א
och
inte
and
not
HC/Tn
9005
5769
לְ
עוֹלָ֣ם
till, för
för alltid
to
forever
HR/Ncbsa
5201
9016
יִטּֽוֹר
׃
behålla, bevara, hysa, vakta to keep
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.