Psaltaren 10:5

[Den ogudaktige fruktar varken Gud eller människor:]
Han går rakt fram på sin väg [skyr inga medel för att nå sina mål],
    dina domslut (förordningar) [dina instruktioner Herre] är högt, långt från (över, inte inom synhåll för) honom,
    han fnyser åt (föraktar, talar mot, blåser bort, bokstavligen "andas" på) sina fiender.

[På samma sätt som i vers 2 och 4 är det oklart vem som är subjektet. Det kan vara den gudlöse som föraktar och fnyser åt sina fiender, eller Gud som talar mot eller blåser bort den ogudaktige, se även Ps 2:4.]


יָחִילוּ   דַרְכּוֹ   בְּכָל   עֵת   מָרוֹם   מִשְׁפָּטֶיךָ   מִנֶּגְדּוֹ   כָּל   צוֹרְרָיו   יָפִיחַ   בָּהֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2342b
יָ֘חִ֤ילוּ be firm HVqi3mp
1870
9023
דַרְכּ
וֹ
way
his
HNcmpc/Sp3ms
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־


in
all
link
HR/Ncbsc
6256
עֵ֗ת time HNcbsa
4791
מָר֣וֹם height HNcbsa
4941
9021
מִ֭שְׁפָּטֶי
ךָ
justice
your
HNcmpc/Sp2ms
9006
5048
9033
מִ
נֶּגְדּ֑
וֹ


from
before
him
HR/Ncbsc/Sp3ms
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsc
6887d
9033
צ֝וֹרְרָ֗י
ו
to vex
him
HVqrmpc/Sp3ms
6315
יָפִ֥יחַ to breathe HVqi3ms
9003
9038
9016
בָּ
הֶֽם
׃


in
them
verseEnd
HR/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.