Psaltaren 10:4

Den gudlöse (ogudaktige, ondskefulle) säger i sitt högmod (ordagrant "höjer föraktfullt sin näsa i vädret"):
    "Han [Gud] kommer inte efterfråga (söka, ställa mig till svars), det finns ingen Gud (han bryr sig inte)."
    [Alternativ översättning: "den gudlöse söker inte Gud", men Ps 10:13 gör att det är troligare att det är Gud som ska hålla räkenskap.]


רָשָׁע   כְּגֹבַהּ   אַפּוֹ   בַּל   יִדְרֹשׁ   אֵין   אֱלֹהִים   כָּל   מְזִמּוֹתָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7563
רָשָׁ֗ע wicked HAabsa
9004
1363
כְּ
גֹ֣בַהּ

like
height
HR/Ncbsc
0639
9023
אַ֭פּ
וֹ
näsa, anlete, ansikte, vrede anger
his
HNcbsc/Sp3ms
1077
9014
בַּל
־
not
link
HTn
1875
יִדְרֹ֑שׁ to seek HVqi3ms
0369
אֵ֥ין ingen, inget nothing HNcbsc
0430
אֱ֝לֹהִ֗ים Gud God HNcmpa
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsc
4209
9023
9016
מְזִמּוֹתָֽי
ו
׃

plot
his
verseEnd
HNcfpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.