Psaltaren 10:18

för att upprätta (ge rätt åt) den faderlöse och den nedtryckta (krossade),
    så att ingen på jorden längre kan skrämma dem.

[Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת – Tav. Tecknet föreställer en punkt, en signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Ordet "längtan" i vers 17 börjar med denna bokstav. Det förstärker hur Gud hör den som väljer att ödmjuka sig inför Gud och be till honom, se Ps 37:11. Som den sista punkten är detta också en lämplig signatur som avslutar detta akrostiska mönster som startade i Psalm 9. Att Gud "har hört" de ödmjukas längtan i vers 17 är troligtvis en "profetisk perfekt" som förstärker vissheten i Guds ingripande. Löftet att Gud har hört, lyssnar och kommer att gripa in är så säkert att det beskrivs som om det redan har skett, se även Ps 9:5.]


לִשְׁפֹּט   יָתוֹם   וָדָךְ   בַּל   יוֹסִיף   עוֹד   לַעֲרֹץ   אֱנוֹשׁ   מִן   הָאָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
8199
לִ
שְׁפֹּ֥ט

to
to judge
HR/Vqcc
3490
יָת֗וֹם orphan HNcbsa
9002
1790
וָ֫
דָ֥ךְ

and
crushed
HC/Aabsa
1077
9014
בַּל
־
not
link
HTn
3254
יוֹסִ֥יף to add HVhi3ms
5750
ע֑וֹד still HNcbsa
9005
6206
לַ
עֲרֹ֥ץ

to
to tremble
HR/Vqcc
0582
אֱ֝נ֗וֹשׁ människa man HNcbsa
4480a
9014
מִן
־
from
link
HR
9009
0776
9016
הָ
אָֽרֶץ
׃

land, jord
the
land
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.