Psaltaren 10:16

Herren (Jahve) är kung för evigt och i oändlighet,
    de främmande folken (hednafolken) är borta ur hans land.

[Den tjugoförsta hebreiska bokstaven är: ש – Shin. Tecknet avbildar två tänder, och symboliserar ofta att krossa och att förgöra något. I detta stycke är det ordet "Bryt av" som börjar med denna bokstav och förstärker att Gud kommer att krossa de ogudaktiga.]


יְהוָה   מֶלֶךְ   עוֹלָם   וָעֶד   אָבְדוּ   גוֹיִם   מֵאַרְצוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
יְהוָ֣ה YHWH Yahweh HNpt
4428
מֶ֭לֶךְ king HNcbsc
5769
עוֹלָ֣ם forever HNcbsa
9002
5703
וָ
עֶ֑ד

and
perpetuity
HC/Ncbsa
0006
אָבְד֥וּ förgöra to perish HVqp3cp
1471a
ג֝וֹיִ֗ם nation HNcmpa
9006
0776
9023
9016
מֵֽ
אַרְצֽ
וֹ
׃

land, jord
from
land
his
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.