Psaltaren 10:15

Bryt av (krossa) den gudlöses och den ondes arm [bildspråk för styrka, kraft och makt].
    Sök (leta, ställ dem till svars för) deras ondska (ogudaktighet) tills du inte hittar den mer. [Ordet sök, hebr. darash, används i vers 4 och 13 i betydelsen "ställa någon till svars". Samma betydelse finns även här, dock i en mer poetisk fras som ordagrant är: "sök tills du inte längre hittar".]


שְׁבֹר   זְרוֹעַ   רָשָׁע   וָרָע   תִּדְרוֹשׁ   רִשְׁעוֹ   בַל   תִּמְצָא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7665
שְׁ֭בֹר to break HVqv2ms
2220
זְר֣וֹעַ arm HNcbsa
7563
רָשָׁ֑ע wicked HAabsa
9002
7451a
וָ֝
רָ֗ע

and
bad
HC/Aabsa
1875
9014
תִּֽדְרוֹשׁ
־
to seek
link
HVqi2ms
7562
9023
רִשְׁע֥
וֹ
wickedness
his
HNcbsc/Sp3ms
1077
9014
בַל
־
not
link
HTn
4672
9016
תִּמְצָֽא
׃
to find
verseEnd
HVqi2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.