Psaltaren 10:11

Han tänker (säger i sitt hjärta):
    "Gud (El) har glömt det, han har dolt sitt ansikte, han ser det aldrig."

[Vers 4 och 11 ramar in beskrivningen av den ogudaktige med hans citat om att Gud inte skulle ställa någon till svars och se vad som sker. Även vers 13 har liknande citat. Efter sex saknade bokstäver återupptas det akrostiska mönstret nu i vers 12.]


אָמַר   בְּלִבּוֹ   שָׁכַח   אֵל   הִסְתִּיר   פָּנָיו   בַּל   רָאָה   לָנֶצַח  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0559
אָמַ֣ר säga to say HVqp3ms
9003
3820a
9023
בְּ֭
לִבּ
וֹ


in
heart
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
7911
שָׁ֣כַֽח to forget HVqp3ms
0410
אֵ֑ל Gud, gud god HNcbsa
5641
הִסְתִּ֥יר to hide HVhp3ms
6440
9023
פָּ֝נָ֗י
ו
face
his
HNcmpc/Sp3ms
1077
9014
בַּל
־
not
link
HTn
7200
רָאָ֥ה to see HVqp3ms
9005
5331
9016
לָ
נֶֽצַח
׃


to
perpetuity
verseEnd
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.