Psaltaren 1:3

Han är som ett träd,
    planterat (omplanterat) vid vattenbäckar [grönskande, fullt av liv],
        som bär sin frukt i rätt tid
    och vars löv inte vissnar.
Och allt han gör, det lyckas väl.

[I ett torrt klimat är tillförlitlig vattentillförsel livsavgörande. Troligtvis är det ett dadelträd som avses, se Jer 17:8. Dessa var vanliga i Jeriko och Jordandalen. Det finns två ord för att plantera i hebreiskan. Det ena betyder att så ett frö, det andra är att flytta en planta och omplantera den. Det senare ordet används här! I följande vers växlar psalmen från att ha beskrivit en rättfärdig man till att beskriva de ogudaktiga. Det finns en litterär poäng med att den rättfärdige beskrivs i singular, medan de ogudaktiga är många och beskrivs i plural. Jesus sade att vägen som leder till fördärvet är bred och många går på den, det krävs ett aktivt val för att leva rättfärdigt, se Matt 7:13‑14. Jesus säger att han är vägen, se Joh 14:6. Oavsett omständigheter kan den rättfärdige grönska. Frukten behöver inte forceras fram, utan kommer i rätt tid då det är skördetid.]


וְהָיָה   כְּעֵץ   שָׁתוּל   עַל   פַּלְגֵי   מָיִם   אֲשֶׁר   פִּרְיוֹ   יִתֵּן   בְּעִתּוֹ   וְעָלֵהוּ   לֹא   יִבּוֹל   וְכֹל   אֲשֶׁר   יַעֲשֶׂה   יַצְלִיחַ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְֽ
הָיָ֗ה

seq
to be
Hc/Vqq3ms
9004
6086
כְּ
עֵץ֮

like
tree
HR/Ncbsa
8362
שָׁת֪וּל to transplant HVqsmsa
5921a
9014
עַֽל
־
upon
link
HR
6388
פַּלְגֵ֫י stream HNcmpc
4325
מָ֥יִם water HNcmpa
0834a
אֲשֶׁ֤ר som, vilket, vilken which HTr
6529
9023
9015
פִּרְי֨
וֹ
׀

fruit
his
separate
HNcbsc/Sp3ms
5414
יִתֵּ֬ן to give HVqi3ms
9003
6256
9023
בְּ
עִתּ֗
וֹ


in
time
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
5929
9023
וְ
עָלֵ֥
הוּ


and
leaf
his
HC/Ncbsc/Sp3ms
3808
9014
לֹֽא
־
not
link
HTn
5034b
יִבּ֑וֹל to wither HVqi3ms
9002
3605
וְ
כֹ֖ל

and
all
HC/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
6213a
יַעֲשֶׂ֣ה to make HVqi3ms
6743b
9016
יַצְלִֽיחַ
׃
to prosper
verseEnd
HVhi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.