Ordspråksboken 4:23

Över allt annat (mer än allt du bevakar), ska du vakta (bevara, skydda, värna) ditt hjärta [Fil 4:7],
    för därifrån utgår liv [flödar livets källa].

[På samma som hjärtat är det centrala organet i kroppen som pumpar ut livgivande blod, är en människas inre liv, tankar och moral avgörande för varje beslut och handlande, se Matt 12:35; 15:19; 2 Kor 13:5. Liv (hebr. chajim) är alltid i plural men böjs som singular. Det är ett sätt att visa dess många skiften och skeenden, se 1 Mos 2:7.]


מִכָּל   מִשְׁמָר   נְצֹר   לִבֶּךָ   כִּי   מִמֶּנּוּ   תּוֹצְאוֹת   חַיִּים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
3605
9014
מִֽ
כָּל
־
från
allt
from
all
link
HR/Ncbsc
4929
מִ֭שְׁמָר custody HNcbsa
5341
נְצֹ֣ר to watch HVqv2ms
3820a
9021
לִבֶּ֑
ךָ
heart
your
HNcbsc/Sp2ms
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
4480a
9033
מִ֝מֶּ֗
נּוּ
from
him
HR/Sp3ms
8444
תּוֹצְא֥וֹת outgoing HNcfpc
2416e
9016
חַיִּֽים
׃
liv life
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.