Ordspråksboken 3:27

Undanhåll inte gott (glädje, välgång, framgång)
    till någon som har rätt till det [dess rättmätiga ägare],
    när det står i din makt att ge det.


אַל   תִּמְנַע   טוֹב   מִבְּעָלָיו   בִּהְיוֹת   לְאֵל   יָדֶיךָ   לַעֲשׂוֹת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
4513
9014
תִּמְנַע
־
to withhold
link
HVqi2ms
2896b
ט֥וֹב gott good HAabsa
9006
1167
9023
מִ
בְּעָלָ֑י
ו
från
i förbund med, drömmare, ägare, herre
from
master
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
9003
1961
בִּ
הְי֨וֹת
i, på, med
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
in
to be
HR/Vqcc
9005
0410
לְ
אֵ֖ל
till, för
Gud, gud
to
god
HR/Ncbsc
3027
9021
יָדֶי
ךָ
hand hand
your
HNcbpc/Sp2ms
9005
6213a
9016
לַ
עֲשֽׂוֹת
׃
till, för
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
[Vers slut]
to
to make
verseEnd
HR/Vqcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.