Ordspråksboken 24:31

Den var överväxt med tistlar, och markytan var täckt av nässlor (ogräs),
    och dess stenmur var nedriven.


וְהִנֵּה   עָלָה   כֻלּוֹ   קִמְּשֹׂנִים   כָּסּוּ   פָנָיו   חֲרֻלִּים   וְגֶדֶר   אֲבָנָיו   נֶהֱרָסָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
2009
וְ
הִנֵּ֨ה
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
5927
עָ֘לָ֤ה to ascend HVqp3ms
3605
9023
9015
כֻלּ֨
וֹ
׀
allt
all
his
separate
HNcbsc/Sp3ms
7063 (hebr. 7057)
קִמְּשֹׂנִ֗ים thorn HNcmpa
3680
כָּסּ֣וּ täcka to cover HVPp3cp
6440
9023
פָנָ֣י
ו
face
his
HNcmpc/Sp3ms
2738
חֲרֻלִּ֑ים nässla nettle HNcmpa
9002
1444 (hebr. 1447)
וְ
גֶ֖דֶר
och
and
wall
HC/Ncbsc
0068
9023
אֲבָנָ֣י
ו
sten stone
his
HNcmpc/Sp3ms
2040
9016
נֶהֱרָֽסָה
׃
slå ner, störta to overthrow
verseEnd
HVNp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.