Ordspråksboken 1:27

när den kommer över er likt en storm,
    när er undergång kommer som en virvelvind,
    när svårigheter (själslig vånda) drabbar er.

[Bilden som målas upp här är dårarna som hatar och förlöjligar visheten. Till sist leder deras väg till fördärvet, och då är det i stället visheten som skrattar åt dem. Detta förstärker absurditeten i att trots upprepade varningar välja en dåraktig väg. Jag i den här versen syftar på den personifierade visheten, inte Gud. Han skrattar inte över olycka, han om någon kan sympatisera med mänskligt lidande. Han släcker inte ut en tynande låga, Jes 42:3, Jesus gråter över Jerusalem, se Luk 19:41, osv.]


בְּבֹא   כְשַׁאֲוָה   פַּחְדְּכֶם   וְאֵידְכֶם   כְּסוּפָה   יֶאֱתֶה   בְּבֹא   עֲלֵיכֶם   צָרָה   וְצוּקָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
0935
בְּ
בֹ֤א
i, på, med
att komma, föra fram
in
to come (in)
HR/Vqcc
9004
7584
כְ
שַׁאֲוָה
som
like
desolation
HR/Ncfsa
6343
9026
פַּחְדְּ
כֶ֗ם
dread
your
HNcbsc/Sp2mp
9002
0343
9026
וְֽ֭
אֵידְ
כֶם
och
ofärd, olycka, hemsökelse
and
calamity
your
HC/Ncbsc/Sp2mp
9004
5492a
כְּ
סוּפָ֣ה
som
like
whirlwind
HR/Ncfsa
0857
יֶאֱתֶ֑ה att komma to come HVqi3ms
9003
0935
בְּ
בֹ֥א
i, på, med
att komma, föra fram
in
to come (in)
HR/Vqcc
5921a
9036
עֲ֝לֵי
כֶ֗ם
upon
you
HR/Sp2mp
6869b
צָרָ֥ה distress HNcfsa
9002
6695b
9016
וְ
צוּקָֽה
׃
och

[Vers slut]
and
anguish
verseEnd
HC/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.