Ordspråksboken 18:3

Där en ogudaktig finns [på en plats, i ett sällskap, eller i djupen av sin ondska],
    där finns också förakt [av allt som är ärbart och rätt].
    Inre brist på aktning leder till yttre tillrättavisning.


בְּבוֹא   רָשָׁע   בָּא   גַם   בּוּז   וְעִם   קָלוֹן   חֶרְפָּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
0935
9014
בְּֽ
בוֹא
־
i, på, med
att komma, föra fram
in
to come (in)
link
HR/Vqcc
7563
רָ֭שָׁע wicked HAabsa
0935
בָּ֣א att komma, föra fram to come (in) HVqp3ms
1571
9014
גַם
־
också, även also
link
HD
0937
בּ֑וּז förakt, skam contempt HNcbsa
9002
5973a
9014
וְֽ
עִם
־
och

and
with
link
HC/R
7036
קָל֥וֹן dishonor HNcbsa
2781
9016
חֶרְפָּֽה
׃
skam reproach
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.