Ordspråksboken 17:19

Den som älskar synd,
        älskar strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    den som bygger höga portar [som en fasad för att imponera och verka bättre än vad han är]
        försäkrar sig om sitt eget fall (ras).


אֹהֵב   פֶּשַׁע   אֹהֵב   מַצָּה   מַגְבִּיהַּ   פִּתְחוֹ   מְבַקֶּשׁ   שָׁבֶר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0157
אֹ֣הֵֽב älska to love HVqrmsa
6588
פֶּ֭שַׁע transgression HNcbsa
0157
אֹהֵ֣ב älska to love HVqrmsa
4683
מַצָּ֑ה strife HNcfsa
1361
מַגְבִּ֥יהַּ sväva, bli högfärdig, bli frimodig, bli upphöjd to exult HVhrmsa
6607
9023
פִּ֝תְח֗
וֹ
entrance
his
HNcbsc/Sp3ms
1245
9014
מְבַקֶּשׁ
־
söka, utkräva, leta to seek
link
HVprmsa
7667
9016
שָֽׁבֶר
׃
breaking
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.