Ordspråksboken 17:17

En vän (medmänniska – hebr. rea) älskar alltid (visar hela tiden tillgivenhet) [är trofast, hjälpsam och självuppoffrande],
    en broder finns med (föddes för att hjälpa) i motgång (nöd, trångmål – hebr. tsarah) [i en svår tid].
    [Här kan "en broder" även åsyfta någon som står nära, oavsett blodsband, se Ords 18:24.]


בְּכָל   עֵת   אֹהֵב   הָרֵעַ   וְאָח   לְצָרָה   יִוָּלֵד  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
6256
עֵ֭ת tid time HNcbsa
0157
אֹהֵ֣ב älska to love HVqrmsa
9009
7453
הָ
רֵ֑עַ
[best. form]
granne, vän
the
neighbor
HTd/Ncbsa
9002
0251
וְ
אָ֥ח
och
bror, broder
and
brother
HC/Ncbsa
9005
6869b
לְ֝
צָרָ֗ה
till, för
nöd, trångmål
to
distress
HR/Ncfsa
3205
9016
יִוָּלֵֽד
׃
att föda to beget
verseEnd
HVNi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.