Ordspråksboken 16:12

En kung som är ond är något avskyvärt (motbjudande, vidrigt) [inför både människor och Gud],
    tronen befästs genom rättfärdighet [på alla områden och i alla relationer].


תּוֹעֲבַת   מְלָכִים   עֲשׂוֹת   רֶשַׁע   כִּי   בִצְדָקָה   יִכּוֹן   כִּסֵּא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
8441
תּוֹעֲבַ֣ת abomination HNcfsc
4428
מְ֭לָכִים king HNcmpa
6213a
עֲשׂ֣וֹת göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqcc
7562
רֶ֑שַׁע wickedness HNcbsa
3588a
כִּ֥י för for HTc
9003
6666
בִ֝
צְדָקָ֗ה
i, på, med
in
righteousness
HR/Ncfsa
3559a
יִכּ֥וֹן bestämma, fastställa to establish HVNi3ms
3678
9016
כִּסֵּֽא
׃
tron throne
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.