Ordspråksboken 11:31

Se (lägg noga märke till detta), om den rättfärdige får sin belöning redan här på jorden
        [alla våra handlingar får konsekvenser, rättfärdighet ger välsignelse, frid och framgång, men även felsteg ger konsekvenser],
    hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren.

[Detta är den enda av alla verser i Ordspråksboken som börjar med ordet "Se". Det ger extra fokus och belyser att versen har ett viktigt budskap. Hebreiska ordet för belöna, "shalam", kommer från ordet shalom och kan användas både i positiv och negativ bemärkelse. Detta gör att versen kan tolkas på två sätt. Den rättfärdige belönas med frid, välsignelse redan här på jorden, men kan också behöva ta konsekvenserna av de felsteg han gör. Oavsett tolkning så är grundbudskapet klart och sammanfattas i 1 Pet 4:18: "Om den rättfärdige knappt blir räddad, hur ska det gå för den orättfärdige?"]


הֵן   צַדִּיק   בָּאָרֶץ   יְשֻׁלָּם   אַף   כִּי   רָשָׁע   וְחוֹטֵא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2005
הֵ֣ן Se if! HTj
6662
צַ֭דִּיק righteous HAabsa
9003
0776
בָּ
אָ֣רֶץ
i, på, med
land, jord
in
land
HRd/Ncbsa
7999a
יְשֻׁלָּ֑ם to complete HVPi3ms
0637
אַ֝֗ף också also HTj
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
7563
רָשָׁ֥ע wicked HAabsa
9002
2398
9016
וְ
חוֹטֵֽא
׃
och
synda
[Vers slut]
and
to sin
verseEnd
HC/Vqrmsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.