Ordspråksboken 9:7

Den som korrigerar en hädare (bespottare, en människa full av förakt) blir bara förolämpad (kränkt),
    den som tillrättavisar en galen (ogudaktig) man får själv blåmärken.


יֹסֵר   לֵץ   לֹקֵחַ   לוֹ   קָלוֹן   וּמוֹכִיחַ   לְרָשָׁע   מוּמוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3256
9015
יֹ֤סֵ֨ר
׀
to discipline
separate
HVqrmsa
3887
לֵ֗ץ to mock HAabsa
3947
לֹקֵ֣חַֽ to take HVqrmsa
9005
9033
ל֣
וֹ

to
him
HR/Sp3ms
7036
קָל֑וֹן dishonor HNcbsa
9002
3198
וּ
מוֹכִ֖יחַ

and
to rebuke
HC/Vhrmsa
9005
7563
לְ
רָשָׁ֣ע

to
wicked
HR/Aabsa
3971b
9023
9016
מוּמֽ
וֹ
׃

blemish
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.