Ordspråksboken 8:35

För den som ständigt finner mig [visheten personifierad],
    hittar livet och får (producerar, drar till sig) Herrens (Jahves) favör (glädje, fröjd, gillande, acceptans).


כִּי   מֹצְאִי   מֹצְאֵי   חַיִּים   וַיָּפֶק   רָצוֹן   מֵיְהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3588a
כִּ֣י for HTc
4672
9030
מֹ֭צְאִ
י
to find
me
HVqrmsc/Sp1bs
4672
מֹצְאֵי to find HVqrmsc
2416e
חַיִּ֑ים liv life HNcmpa
9001
6329
וַ
יָּ֥פֶק

seq
to promote
Hc/Vhw3ms
7522
רָ֝צ֗וֹן nåd, ynnest, välvillighet, att finna behag i, villkorad nåd acceptance HNcbsa
9006
3068
9016
מֵ
יְהוָֽה
׃


from
YHWH Yahweh
verseEnd
HR/Npt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.