Ordspråksboken 8:30

Då var jag [visheten personifierad] bredvid honom som en mästare (koordinator av arbetet),
    och jag var dagligen hans ögonsten, och jag gladde mig alltid inför honom.


וָאֶהְיֶה   אֶצְלוֹ   אָמוֹן   וָאֶהְיֶה   שַׁעֲשֻׁעִים   יוֹם   יוֹם   מְשַׂחֶקֶת   לְפָנָיו   בְּכָל   עֵת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וָֽ
אֶהְיֶ֥ה

seq
to be
Hc/Vqw1cs
0681
9033
אֶצְל֗
וֹ
med, hos, vid sidan av beside
him
HNcbsc/Sp3ms
0525
אָ֫מ֥וֹן lärling, hantverkare artisan HNcbsa
9001
1961
וָֽ
אֶהְיֶ֣ה

seq
to be
Hc/Vqw1cs
8191
שַׁ֭עֲשֻׁעִים delight HNcmpa
3117
9015
י֤וֹם
׀
day
separate
HNcbsa
3117
י֑וֹם day HNcbsa
7832
מְשַׂחֶ֖קֶת to laugh HVprfsa
9005
6440
9023
לְ
פָנָ֣י
ו


to
face
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־


in
all
link
HR/Ncbsc
6256
9016
עֵֽת
׃
time
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.