Ordspråksboken 8:3

Intill portarna,
    vid ingången till staden ropar hon (klart och tydligt):


לְיַד   שְׁעָרִים   לְפִי   קָרֶת   מְבוֹא   פְתָחִים   תָּרֹנָּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3027
9014
לְ
יַד
־


to
hand
link
HR/Ncbsc
8179
שְׁעָרִ֥ים gate HNcmpa
9005
6310
9014
לְ
פִי
־


to
lip
link
HR/Ncbsc
7176
קָ֑רֶת town HNcbsa
3996
מְב֖וֹא entrance HNcbsc
6607
פְתָחִ֣ים entrance HNcmpa
7442b
9016
תָּרֹֽנָּה
׃
to sing
verseEnd
HVqi3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.