Ordspråksboken 8:29

När han satte upp havets kustlinjer så att de inte skulle överträda hans befallning,
    när han fastställde jordens grund (fundament, grundval).


בְּשׂוּמוֹ   לַיָּם   חֻקּוֹ   וּמַיִם   לֹא   יַעַבְרוּ   פִיו   בְּחוּקוֹ   מוֹסְדֵי   אָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
7760a
9043
בְּ
שׂ֘וּמ֤
וֹ


in
to set
he
HR/Vqcc/Sp3ms
9005
3220
9015
לַ
יָּ֨ם
׀


to
sea
separate
HRd/Ncbsa
2706
9023
חֻקּ֗
וֹ
statute
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
4325
וּ֭
מַיִם

and
water
HC/Ncmpa
3808
לֹ֣א not HTn
5674a
9014
יַֽעַבְרוּ
־
to pass
link
HVqi3mp
6310
9023
פִ֑י
ו
lip
his
HNcbsc/Sp3ms
9003
2710
9043
בְּ֝
חוּק֗
וֹ


in
to decree
he
HR/Vqcc/Sp3ms
4144
מ֣וֹסְדֵי foundation HNcmpc
0776
9016
אָֽרֶץ
׃
land, jord land
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.