Ordspråksboken 8:24

När det ännu inte fanns oceaners djup, föddes jag,
    när det ännu inte fanns källor som flödade över med vatten.


בְּאֵין   תְּהֹמוֹת   חוֹלָלְתִּי   בְּאֵין   מַעְיָנוֹת   נִכְבַּדֵּי   מָיִם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
0369
9014
בְּ
אֵין
־

ingen, inget
in
nothing
link
HR/Ncbsc
8415
תְּהֹמ֥וֹת abyss HNcfpa
2342a
חוֹלָ֑לְתִּי to twist HVPp1cs
9003
0369
בְּ
אֵ֥ין

ingen, inget
in
nothing
HR/Ncbsc
4599
מַ֝עְיָנ֗וֹת spring HNcfpa
3513
9014
נִכְבַּדֵּי
־
to honor
link
HVNrmpc
4325
9016
מָֽיִם
׃
water
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.