Ordspråksboken 8:13

Att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve) är att hata (och inte göra) det onda;
    Jag hatar [arrogant] stolthet,
    onda vägar och perverst (falskt, förvridet) tal."


יִרְאַת   יְהוָה   שְׂנֹאת   רָע   גֵּאָה   וְגָאוֹן   וְדֶרֶךְ   רָע   וּפִי   תַהְפֻּכוֹת   שָׂנֵאתִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3374
יִֽרְאַ֣ת fear HNcfsc
3068
יְהוָה֮ YHWH Yahweh HNpt
8130
שְֽׂנֹ֫את to hate HVqcc
7451b
רָ֥ע evil HAabsa
1344
גֵּ֘אָ֤ה pride HNcfsa
9002
1347
9015
וְ
גָא֨וֹן
׀


and
pride
separate
HC/Ncbsa
9002
1870
וְ
דֶ֣רֶךְ

and
way
HC/Ncbsa
7451b
רָ֭ע evil HAabsa
9002
6310
וּ
פִ֨י

and
lip
HC/Ncbsc
8419
תַהְפֻּכ֬וֹת perversity HNcfpa
8130
9016
שָׂנֵֽאתִי
׃
to hate
verseEnd
HVqp1cs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.