Ordspråksboken 6:35

Han kommer inte ens att överväga någon typ av kompensation,
    han kommer att vägra ta emot något av dig oavsett hur stor summa du erbjuder.


לֹא   יִשָּׂא   פְּנֵי   כָל   כֹּפֶר   וְלֹא   יֹאבֶה   כִּי   תַרְבֶּה   שֹׁחַד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3808
9014
לֹא
־
not
link
HTn
5375
יִ֭שָּׂא to lift HVqi3ms
6440
פְּנֵ֣י face HNcmpc
3605
9014
כָל
־
all
link
HNcbsc
3724a
כֹּ֑פֶר ransom HNcbsa
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־


and
not
link
HC/Tn
0014
יֹ֝אבֶ֗ה vara villig, acceptera, ge efter be willing HVqi3ms
3588a
כִּ֣י for HTc
7235a
9014
תַרְבֶּה
־
to multiply
link
HVhi2ms
7810
9016
9017
שֹֽׁחַד
׃
פ

bribe
verseEnd
para
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.