Ordspråksboken 6:32

Men den som däremot begår äktenskapsbrott saknar förstånd (moral, förståelse),
    han förstör (förintar, fördärvar, förvränger) sin egen själ (och sitt liv).


נֹאֵף   אִשָּׁה   חֲסַר   לֵב   מַשְׁחִית   נַפְשׁוֹ   הוּא   יַעֲשֶׂנָּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5003
נֹאֵ֣ף to commit adultery HVqrmsa
0802
אִשָּׁ֣ה kvinna woman HNcfsa
2638
9014
חֲסַר
־
lacking
link
HAabsc
3820a
לֵ֑ב heart HNcbsa
7843
מַֽשְׁחִ֥ית to ruin HVhrmsa
5315
9023
נַ֝פְשׁ֗
וֹ
soul
his
HNcbsc/Sp3ms
1931
ה֣וּא he she it HPp3ms
6213a
9034
9016
יַעֲשֶֽׂ
נָּה
׃

to make
her
verseEnd
HVqi3ms/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.