Ordspråksboken 31:28

Hennes barn växer upp,
    och välsignar henne.
Hennes man
    skryter också över (talar gott, lovordar) henne:

[Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det orden "växer upp" som börjar på den bokstaven. Tacksamhet och uppskattning för vad kvinnan gör kommer inte alltid direkt, framifrån, utan ofta senare bakom ryggen av kvinnan. Det är först när barnen växt upp de tackar för en god uppfostran.]


קָמוּ   בָנֶיהָ   וַיְאַשְּׁרוּהָ   בַּעְלָהּ   וַיְהַלְלָהּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6965b
קָ֣מוּ to arise HVqp3cp
1121a
9024
בָ֭נֶי
הָ
son son
her
HNcmpc/Sp3fs
9001
0833
9034
וַֽ
יְאַשְּׁר֑וּ
הָ


seq
to bless
her
Hc/Vpw3mp/Sp3fs
1167
9024
בַּ֝עְלָ֗
הּ
master
her
HNcbsc/Sp3fs
9001
1984b
9034
9016
וַֽ
יְהַֽלְלָ
הּ
׃


seq
to boast
her
verseEnd
Hc/Vpw3ms/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.