Ordspråksboken 31:23

Hennes man är högt respekterad i sitt arbete,
    han sitter bland de äldste i porten [där rätt skipades och etik och moral diskuterades].

[Den fjortonde hebreiska bokstaven är: נ – Nun. Tecknet avbildar ett sädeskorn som börjat gro, och beskriver ofta avkomma och kontinuitet. Ibland förknippas det också med en fisk eller en orm. Det används ofta för att beskriva en fortsättning och kontinuitet. I den här versen börjar ordet "högt respekterad" på denna bokstav och förstärker att hennes man i vishet leder landet framåt och ger en bra framtid för kommande generationer.]


נוֹדָע   בַּשְּׁעָרִים   בַּעְלָהּ   בְּשִׁבְתּוֹ   עִם   זִקְנֵי   אָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3045
נוֹדָ֣ע to know HVNrmsa
9003
8179
בַּ
שְּׁעָרִ֣ים

in
gate
HRd/Ncmpa
1167
9024
בַּעְלָ֑
הּ
master
her
HNcbsc/Sp3fs
9003
3427
9043
בְּ֝
שִׁבְתּ֗
וֹ


in
to dwell
he
HR/Vqcc/Sp3ms
5973a
9014
עִם
־
with
link
HR
2205
9014
זִקְנֵי
־
old
link
HAampc
0776
9016
אָֽרֶץ
׃
land, jord land
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.