Ordspråksboken 31:21

Hon är inte rädd för snön (vinter och kyla),
    för hela hennes familj är klädd i dubbla lager av röda kläder.

[Den tolfte hebreiska bokstaven är: ל – Lamed. Tecknet avbildar en herdestav eller oxpiska. Den beskriver ofta auktoritet, eller något som motiverar och gör så att något sker. Ordet "inte" i det sammansatta ordet "Hon är inte rädd" börjar med denna bokstav och förstärker att hon inte är rädd för framtiden, hon är förberedd att möta vintern.]


לֹא   תִירָא   לְבֵיתָהּ   מִשָּׁלֶג   כִּי   כָל   בֵּיתָהּ   לָבֻשׁ   שָׁנִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3808
9014
לֹא
־
not
link
HTn
3372
תִירָ֣א to fear HVqi3fs
9005
1004b
9024
לְ
בֵיתָ֣
הּ


to
house
her
HR/Ncbsc/Sp3fs
9006
7950
מִ
שָּׁ֑לֶג

from
snow
HR/Ncbsa
3588a
כִּ֥י for HTc
3605
9014
כָל
־
all
link
HNcbsc
1004b
9024
בֵּ֝יתָ֗
הּ
house
her
HNcbsc/Sp3fs
3847
לָבֻ֥שׁ to clothe HAabsa
8144
9016
שָׁנִֽים
׃
scarlet
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.