Ordspråksboken 31:16

Hon planerar för en åker,
    från hennes egen inkomst planterar hon en vingård.

[Den sjunde hebreiska bokstaven är: ז – Zajin. Tecknet avbildar ett svärd och symboliserar rörelse och iver. Bokstaven används i verbet "Hon planerar för" och betonar att hon är duktig och alert, hon investerar familjens resurser så de växer.]


זָמְמָה   שָׂדֶה   וַתִּקָּחֵהוּ   מִפְּרִי   כַפֶּיהָ   נְטַע   כָּרֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2161
זָמְמָ֣ה to plan HVqp3fs
7704b
שָׂ֭דֶה field HNcbsa
9001
3947
9033
וַ
תִּקָּחֵ֑
הוּ


seq
to take
him
Hc/Vqw3fs/Sp3ms
9006
6529
מִ
פְּרִ֥י

from
fruit
HR/Ncbsc
3709
9024
כַ֝פֶּ֗י
הָ
palm
her
HNcbdc/Sp3fs
5193
נְטַע to plant HVqp3ms
3754
9016
כָּֽרֶם
׃
vineyard
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.