Ordspråksboken 31:15

Och hon går upp tidigt på morgonen,
    och förbereder mat [även andlig mat] till familjen
    och ger de anställda (tjänsteflickorna) sina portioner (delegerar arbetsuppgifterna).

[Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. Orden "och", "men", "alltså" osv. börjar med "vav". I denna vers är det orden "och" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker sambandet med versen innan. Att hon både tänker på andra och familjens behov.]


וַתָּקָם   בְּעוֹד   לַיְלָה   וַתִּתֵּן   טֶרֶף   לְבֵיתָהּ   וְחֹק   לְנַעֲרֹתֶיהָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6965b
9015
וַ
תָּ֤קָם
׀


seq
to arise
separate
Hc/Vqw3fs
9003
5750
בְּ
ע֬וֹד

in
still
HR/Ncbsa
3915
לַ֗יְלָה night HNcbsa
9001
5414
וַ
תִּתֵּ֣ן

seq
to give
Hc/Vqw3fs
2964
טֶ֣רֶף prey HNcbsa
9005
1004b
9024
לְ
בֵיתָ֑
הּ


to
house
her
HR/Ncbsc/Sp3fs
9002
2706
וְ֝
חֹ֗ק

and
statute
HC/Ncbsa
9005
5291
9024
9016
לְ
נַעֲרֹתֶֽי
הָ
׃


to
maiden
her
verseEnd
HR/Ncfpc/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.