Ordspråksboken 31:11

Hennes man litar fullständigt på henne i allt
    och behöver inte sakna någonting. [Ordagrant "har inget behov av plundring". I samband med äktenskap kan det syfta på att han inte behöver söka kärlek och tillgivenhet hos andra kvinnor.]

[Den andra hebreiska bokstaven är: ב – Bet. Tecknet avbildar ett tält eller ett hus. Bokstaven symboliserar den plats man bor på, eller de som är i huset – sin familj. I den här versen är det ordet "litar" som börjar med denna bokstav. Tecknet förstärker hur viktig gemenskapen och den absoluta tilliten mellan man och hustru är.]


בָּטַח   בָּהּ   לֵב   בַּעְלָהּ   וְשָׁלָל   לֹא   יֶחְסָר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0982
בָּ֣טַח to trust HVqp3ms
9003
9034
בָּ֭
הּ

in
her
HR/Sp3fs
3820a
לֵ֣ב heart HNcbsc
1167
9024
בַּעְלָ֑
הּ
master
her
HNcbsc/Sp3fs
9002
7998
וְ֝
שָׁלָ֗ל

and
spoil
HC/Ncbsa
3808
לֹ֣א not HTn
2637
9016
יֶחְסָֽר
׃
to lack
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.