Ordspråksboken 30:17

Ögat som hånar sin far
    och föraktar att lyda sin mor
ska dalens korpar hacka ut,
    och de unga örnarna ska sluka det.


עַיִן   תִּלְעַג   לְאָב   וְתָבוּז   לִיקֲּהַת   אֵם   יִקְּרוּהָ   עֹרְבֵי   נַחַל   וְיֹאכְלוּהָ   בְנֵי   נָשֶׁר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5869a
9015
עַ֤יִן
׀
eye
separate
HNcbsa
3932
תִּֽלְעַ֣ג to mock HVqi3fs
9005
0001
לְ
אָב֮

fader, far, förfader
to
father
HR/Ncbsa
9002
0936
וְ
תָב֪וּז

and
to despise
HC/Vqu3fs
9005
3349
9014
לִֽ
יקֲּהַ֫ת
־


to
obedience
link
HR/Ncfsc
0517
אֵ֥ם mor, mamma mother HNcbsa
5365
9034
יִקְּר֥וּ
הָ
to dig
her
HVqi3mp/Sp3fs
6158
9014
עֹרְבֵי
־
raven
link
HNcmpc
5158a
נַ֑חַל torrent HNcbsa
9002
0398
9034
וְֽ
יֹאכְל֥וּ
הָ

äta
and
to eat
her
HC/Vqu3mp/Sp3fs
1121a
9014
בְנֵי
־
son son
link
HNcmpc
5404
9016
9017
נָֽשֶׁר
׃
פ

eagle
verseEnd
para
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.