Ordspråksboken 30:10

Förtala inte en tjänare inför hans herre,
    då kommer han att förbanna dig [p.g.a. din falska anklagelse mot honom],
    och du är skyldig [får böta, betala priset för ditt förtal].


אַל   תַּלְשֵׁן   עֶבֶד   אֶל   אֲדֹנוֹ   פֶּן   יְקַלֶּלְךָ   וְאָשָׁמְתָּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
3960
תַּלְשֵׁ֣ן to slander HVhi2ms
5650
עֶ֭בֶד servant slave HNcbsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
0113
9023
אֲדֹנ
וֹ
herre lord
his
HNcbsc/Sp3ms
6435
9014
פֶּֽן
־
lest
link
HTc
7043
9031
יְקַלֶּלְ
ךָ֥
to lighten
you
HVpi3ms/Sp2ms
9001
0816
9016
וְ
אָשָֽׁמְתָּ
׃

skuld, göra sig skyldig till
seq
be guilty
verseEnd
Hc/Vqq2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.