Ordspråksboken 3:9

Ära Herren (Jahve) med allt du äger,
    ge honom den första (och bästa) delen av din skörd (inkomst).
    [2 Mos 23:19; 3 Mos 23:9‑14; 4 Mos 18:4; 28:8; Mal 3:10‑12]


כַּבֵּד   אֶת   יְהוָה   מֵהוֹנֶךָ   וּמֵרֵאשִׁית   כָּל   תְּבוּאָתֶךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3513
כַּבֵּ֣ד to honor HVpv2ms
0853
9014
אֶת
־
oöversättbart tecken på ackusativ form obj.
link
HTo
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
9006
1952
9021
מֵ
הוֹנֶ֑
ךָ


from
substance
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
9002
9006
7225
וּ֝
מֵ
רֵאשִׁ֗ית

and
from
first
HC/R/Ncfsc
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsc
8393
9021
9016
תְּבוּאָתֶֽ
ךָ
׃

produce
your
verseEnd
HNcfsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.