Ordspråksboken 28:20

En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
    men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.


אִישׁ   אֱמוּנוֹת   רַב   בְּרָכוֹת   וְאָץ   לְהַעֲשִׁיר   לֹא   יִנָּקֶה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0376
אִ֣ישׁ man, hanne man HNcbsc
0530
אֱ֭מוּנוֹת stadig, trofasthet faithfulness HNcfpa
7227a
9014
רַב
־
many
link
HAabsc
1293
בְּרָכ֑וֹת blessing HNcfpa
9002
0213
וְ
אָ֥ץ

skynda på
and
to hasten
HC/Vqrmsa
9005
6238
לְ֝
הַעֲשִׁ֗יר

to
to enrich
HR/Vhcc
3808
לֹ֣א not HTn
5352
9016
יִנָּקֶֽה
׃
to clear
verseEnd
HVNi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.