Ordspråksboken 25:5

Ta [på samma sätt] bort de ogudaktiga från kungens närvaro,
    då blir hans tron befäst i rättfärdighet (då råder det andligt och moraliskt hög standard på alla områden i landet).


הָגוֹ   רָשָׁע   לִפְנֵי   מֶלֶךְ   וְיִכּוֹן   בַּצֶּדֶק   כִּסְאוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1898
הָג֣וֹ to remove HVqaa
7563
רָ֭שָׁע wicked HAabsa
9005
6440
9014
לִ
פְנֵי
־


to
face
link
HR/Ncmpc
4428
מֶ֑לֶךְ king HNcbsa
9002
3559a
וְ
יִכּ֖וֹן

and
to establish
HC/VNu3ms
9003
6664
בַּ
צֶּ֣דֶק

in
righteousness
HRd/Ncbsa
3678
9023
9016
כִּסְאֽ
וֹ
׃

throne
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.