Ordspråksboken 25:17

[På samma sätt är det med grannar.]
Besök inte din grannes hus (familj) för ofta (låt din fot vara eftertraktad, uppskattad, värdesatt),
    annars kan han bli trött på dig och börja hata dig.


הֹקַר   רַגְלְךָ   מִבֵּית   רֵעֶךָ   פֶּן   יִשְׂבָּעֲךָ   וּשְׂנֵאֶךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3365
הֹקַ֣ר be precious HVhv2ms
7272
9021
רַ֭גְלְ
ךָ
foot
your
HNcbsc/Sp2ms
9006
1004b
מִ
בֵּ֣ית

from
house
HR/Ncbsc
7453
9021
רֵעֶ֑
ךָ
neighbor
your
HNcbsc/Sp2ms
6435
9014
פֶּן
־
lest
link
HTc
7646
9031
יִ֝שְׂבָּעֲ
ךָ֗
to satisfy
you
HVqi3ms/Sp2ms
9001
8130
9031
9016
וּ
שְׂנֵאֶֽ
ךָ
׃


seq
to hate
you
verseEnd
Hc/Vqq3ms/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.