Ordspråksboken 23:24

Den rättfärdiges far får fröjda sig [under dans och jubel].
    Den som föder ett vist (klokt) barn, ska ha sin glädje (njutning, behag) i det.


גּוֹל   יָגוֹל   אֲבִי   צַדִּיק   יוֹלֵד   חָכָם   וְיִשְׂמַח   בּוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1523
גּוֹל to rejoice HVqaa
1523
יָגוֹל to rejoice HVqi3ms
0001
אֲבִ֣י fader, far, förfader father HNcbsc
6662
צַדִּ֑יק righteous HAabsa
3205
יוֹלֵד to beget HVqrmsa
2450
חָ֝כָ֗ם wise HAabsa
9002
8055
וְ
יִשְׂמַח

and
to rejoice
HC/Vqu3ms
9003
8055
9016
בּֽ
וֹ
׃


in
to rejoice
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.