Ordspråksboken 22:3

Den förståndige ser i förväg faran och tar skydd,
    men den oförståndige går rakt fram och får sitt straff.


עָרוּם   רָאָה   רָעָה   וְיִסָּתֵר   וּפְתָיִים   עָבְרוּ   וְנֶעֱנָשׁוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6175
9015
עָר֤וּם
׀
prudent
separate
HAabsa
7200
רָאָ֣ה to see HVqp3ms
7451c
רָעָ֣ה distress HNcfsa
9001
5641
וְ
יִסָּתֵר
och
seq
to hide
Hc/VNw3ms
9002
6612a
וּ֝
פְתָיִ֗ים
och
and
simple
HC/Ncmpa
5674a
עָבְר֥וּ to pass HVqp3cp
9001
6064
9016
וְֽ
נֶעֱנָֽשׁוּ
׃
och

[Vers slut]
seq
to fine
verseEnd
Hc/VNq3cp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.