Ordspråksboken 21:10

Ogudaktiga människor längtar (har begär) efter det onda,
    de har ingen medkänsla (visar ingen nåd) för andra människor (vänner, grannar).


נֶפֶשׁ   רָשָׁע   אִוְּתָה   רָע   לֹא   יֻחַן   בְּעֵינָיו   רֵעֵהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5315
נֶ֣פֶשׁ soul HNcbsa
7563
רָ֭שָׁע wicked HAabsa
0183
9014
אִוְּתָה
־
begär, lust, vilja ha to desire
link
HVpp3fs
7451b
רָ֑ע evil HAabsa
3808
9014
לֹא
־
not
link
HTn
2603a
יֻחַ֖ן nåd, oförtjänt kärlek, extraordinär vänlighet, favör be gracious HVHi3ms
9003
5869a
9023
בְּ
עֵינָ֣י
ו


in
eye
his
HR/Ncbdc/Sp3ms
7453
9023
9016
רֵעֵֽ
הוּ
׃

neighbor
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.