Ordspråksboken 18:19

En broder som blivit förolämpad (kränkt, förnärmad, stött) är svårare att vinna tillbaka än en stark (befäst) stad,
    strider (tvister, gräl, tävlan) är som en regel (bom, tvärslå)[porten till] en fästning (borg, torn).


אָח   נִפְשָׁע   מִקִּרְיַת   עֹז   וּמְדוֹנִים   כִּבְרִיחַ   אַרְמוֹן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0251
אָ֗ח bror brother HNcbsa
6586
נִפְשָׁ֥ע to transgress HVNrmsa
9006
7151
9014
מִ
קִּרְיַת
־


from
town
link
HR/Ncfsc
5797
עֹ֑ז strength HNcbsa
9002
4066
וּ
מְדוֹנִים

and
strife
HC/Ncmpa
9004
1280
כִּ
בְרִ֥יחַ

like
bar
HR/Ncbsc
0759
9016
אַרְמֽוֹן
׃
palats, borg, slott citadel
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.