Ordspråksboken 18:12

Högmod (arrogans, övermod) i människans hjärta går före fall (krasch, degradering),
    ödmjukhet (beskedlighet, ett hjärta som kan underordna sig Gud och människor)
    är vägen till ära (upphöjelse, respekt).


לִפְנֵי   שֶׁבֶר   יִגְבַּהּ   לֵב   אִישׁ   וְלִפְנֵי   כָבוֹד   עֲנָוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
6440
9014
לִ
פְנֵי
־


to
face
link
HR/Ncmpc
7667
שֶׁ֭בֶר breaking HNcbsa
1361
יִגְבַּ֣הּ to exult HVqi3ms
3820a
9014
לֵב
־
heart
link
HNcbsc
0376
אִ֑ישׁ man, hanne man HNcbsa
9002
9005
6440
וְ
לִ
פְנֵ֖י

and
to
face
HC/R/Ncmpc
3519
כָב֣וֹד glory HNcbsa
6038
9016
עֲנָוָֽה
׃
humility
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.