Ordspråksboken 18:11

Den rikes tillgångar är hans mäktiga (välbefästa) borg,
    i hans egen inbillning (högfärd, stolthet, högmod) är den [hans tillgångar] en hög mur.


הוֹן   עָשִׁיר   קִרְיַת   עֻזּוֹ   וּכְחוֹמָה   נִשְׂגָּבָה   בְּמַשְׂכִּיתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1952
ה֣וֹן substance HNcbsa
6223
עָ֭שִׁיר rich HAabsa
7151
קִרְיַ֣ת town HNcfsc
5797
9023
עֻזּ֑
וֹ
strength
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
9004
2346
וּ
כְ
חוֹמָ֥ה

and
like
wall
HC/R/Ncfsa
7682
נִ֝שְׂגָּבָ֗ה to exalt HVNrfsa
9003
4906
9023
9016
בְּ
מַשְׂכִּיתֽ
וֹ
׃


in
figure
his
verseEnd
HR/Ncfsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.