Ordspråksboken 15:27

Den som är girig efter orätt vinning (genom ojusta metoder eller våld) för in olycka (problem, oro, förvirring, oordning) i sitt eget hem,
    men den som hatar mutor ska leva (inte dö en för tidig död, leva i framgång, leva för evigt i himlen).


עֹכֵר   בֵּיתוֹ   בּוֹצֵעַ   בָּצַע   וְשׂוֹנֵא   מַתָּנֹת   יִחְיֶה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5916
עֹכֵ֣ר to trouble HVqrmsa
1004b
9023
בֵּ֭ית
וֹ
house
his
HNcbsc/Sp3ms
1214
בּוֹצֵ֣עַ to cut off covet HVqrmsa
1215
בָּ֑צַע (unjust) gain HNcbsa
9002
8130
וְ
שׂוֹנֵ֖א

and
to hate
HC/Vqrmsa
4979
מַתָּנֹ֣ת gift HNcfpa
2421
9016
יִחְיֶֽה
׃
to live
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.