Ordspråksboken 14:2

Den som vandrar i rättfärdighet fruktar (vördar, respekterar, ärar) Herren (Jahve),
    men den som går krokiga vägar (är moraliskt fördärvad, lämnar den rätta vägen) föraktar honom.


הוֹלֵךְ   בְּיָשְׁרוֹ   יְרֵא   יְהוָה   וּנְלוֹז   דְּרָכָיו   בּוֹזֵהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1980
הוֹלֵ֣ךְ to go HVqrmsa
9003
3476
9023
בְּ֭
יָשְׁר
וֹ


in
uprightness
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
3373
יְרֵ֣א afraid HAabsc
3068
יְהוָ֑ה YHWH Yahweh HNpt
9002
3868
וּ
נְל֖וֹז

and
be devious
HC/VNrmsc
1870
9023
דְּרָכָ֣י
ו
way
his
HNcmpc/Sp3ms
0959
9033
9016
בּוֹזֵֽ
הוּ
׃

to despise
him
verseEnd
HVqrmsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.